Prawo nieuczciwej konkurencji w Niemczech – podstawa prawna

Prawo nieuczciwej konkurencji jest jedną z najistotniejszych dziedzin prawa dla każdego podmiotu gospodarczego, bez względu na to, czy jest już aktywny na rynku, czy dopiero planuje rozpoczęcie działalności. Każdy przejaw działalności związany z organizacją prowadzonego przedsiębiorstwa, jak np. reklama, strona internetowa lub dystrybucja towarów może stwarzać problemy z zakresu prawa konkurencji. Konkurenci rynkowi często występują przeciwko innym podmiotom w ramach możliwości jakie stwarza im prawo nieuczciwej konkurencji. W związku z tym należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na terenie Niemiec, gdyż nawet drobne naruszenia mogą zniweczyć długotrwałe przygotowania związane z wprowadzeniem produktu na rynek.


Kancelaria GRAU Rechtsanwälte PartGmbB świadczy doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa konkurencji. Zajmujemy się sporządzaniem opinii prawnych w przedmiocie zgodności z prawem kampanii reklamowych i poszczególnych działań podmiotów gospodarczych na rynku.


Reprezentujemy klientów w sporach z konkurentami, zrzeszeniami gospodarczymi i zrzeszeniami  konsumentów. Przygotowujemy wezwania konkurentów do zaniechania naruszenia i odpowiedzi na wezwania, składamy w imieniu klientów tak zwane procesowe pisma ochronne. Reprezentujemy naszych klientów na terenie całych Niemiec w postępowaniach o tymczasowe rozporządzenie sądowe, jak również w postępowaniach dotyczących głównego przedmiotu sporu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Podstawowym dokumentem, który kształtuje stosunki prawne w zakresie konkurowania pomiędzy podmiotami biznesowymi, jest UWG, czyli ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 3 lipca 2004 roku. W niektórych przypadkach zastosowanie mają również zapisy ustawy dotyczącej prawa kartelowego z 1958 (tzw. ustawa GWB), a także inne przepisy pomocnicze. Do ich przestrzegania zobowiązany jest każdy, kto prowadzi działalność na terenie kraju, bez względu na to, czy firma ma siedzibę lub oddziały w Berlinie, Hamburgu, Hanowerze czy została założona za granicą, ale oddziałuje w jakiś sposób na niemiecki rynek.

Będące jednym z kluczowych obszarów działalności naszej kancelarii prawo nieuczciwej konkurencji w Niemczech, reguluje relacje pomiędzy uczestnikami rynku, zapewniając możliwość swobodnego konkurowania o udziały w tymże rynku. Ustawa zapobiega stosowaniu nieuczciwych praktyk, które zostały w niej szczegółowe opisane, jak również chroni przed tworzeniem monopoli w rozmaitych branżach. Jej podstawowym celem jest więc ochrona swobody prowadzenia biznesu, ale też stabilizowanie gospodarki narodowej.

Niedozwolone zachowania rynkowe

Poprzez działania konkurencyjne niemieckie prawo rozumie sytuację, w której poszczególne podmioty rywalizują pomiędzy sobą o osiągnięcie jak najwyższego udziału w rynku. Pojęcie konkurowania jest jednak w tutejszych przepisach dość płynne i często oznacza także samą strukturę rynkową. W praktyce zwalczanie nieuczciwej konkurencji w Niemczech odnosi się przede wszystkim do wnoszenia wzajemnych pozwów o zaniechanie wykonywania niedozwolonych czynności rynkowych, które zgodnie z ustawą UWG wyczerpują znamiona „celowych działań wobec konkurencji, aby jej zaszkodzić i utrudnić dostęp do rynku”, takich jak m.in.:

  • sprzedaż produktów w cenie kosztów własnych lub poniżej kosztu ich wytworzenia (walka cen),
  • odbijanie klientów poprzez reklamowanie się pod przedsiębiorstwem konkurencyjnym lub namawianie do rozwiązywania umów z konkurencyjnymi firmami,
  • reklama odnosząca się do konkurencji,
  • przeszkadzanie w sprzedaży (np. wykup towarów konkurencji, wstrzymywanie rynków),
  • wykorzystywanie chronionych prawnie oznaczeń innych firm,
  • wpływ na konkurencyjne podmioty poprzez naciski osób trzecich, w tym państwa,
  • używanie cudzych środków reklamowych bądź renomy marki, zarówno w sprzedaży stacjonarnej, jak i internetowej.

Pomoc prawna w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W trakcie swojej wieloletniej praktyki Kancelaria GRAU wielokrotnie podejmowała w imieniu swoich klientów kroki prawne, których powodem była nieuczciwa konkurencja w Niemczech. Nieprzestrzeganie tego zawiłego i obfitującego w często zmieniające się, szczegółowe przepisy, może wywoływać poważne skutki prawne, włącznie z wysokim karami finansowymi oraz obowiązkiem zaniechania działań wymienionych przez prawo nieuczciwej konkurencji, a więc np. wycofaniem produktów ze sprzedaży. Warto również wspomnieć o poważnych stratach wizerunkowych, z jakimi wiąże się oskarżenie o nieuczciwe praktyki biznesowe. Wszystko to sprawia, że wsparcie profesjonalnej kancelarii prawnej stanowi jeden z kluczowych warunków bezpiecznego funkcjonowania, również przez przedsiębiorstwa, dla których Niemcy nie są państwem macierzystym, a jedynie rynkiem świadczenia swoich usług.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.